พ่อระนาด https://porranat.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-07-2012&group=7&gblog=100 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-07-2012&group=7&gblog=100 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ ยิ่งรักเธอ ~ โดม ปกรณ์ ลัม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-07-2012&group=7&gblog=100 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-07-2012&group=7&gblog=100 Tue, 03 Jul 2012 10:24:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-12-2010&group=12&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-12-2010&group=12&gblog=36 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[อวสานบท วิมุตติรัตนมาลี ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-12-2010&group=12&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-12-2010&group=12&gblog=36 Tue, 14 Dec 2010 21:48:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=23-11-2010&group=12&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=23-11-2010&group=12&gblog=35 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[สมเด็จพระพิมพาดับขันธ์นิพพาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=23-11-2010&group=12&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=23-11-2010&group=12&gblog=35 Tue, 23 Nov 2010 9:58:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=31-10-2010&group=12&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=31-10-2010&group=12&gblog=34 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ภัททิยเศรษฐี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=31-10-2010&group=12&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=31-10-2010&group=12&gblog=34 Sun, 31 Oct 2010 14:28:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=21-09-2010&group=12&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=21-09-2010&group=12&gblog=33 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[สุวรรณทีปกุมาร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=21-09-2010&group=12&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=21-09-2010&group=12&gblog=33 Tue, 21 Sep 2010 23:59:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-09-2010&group=12&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-09-2010&group=12&gblog=31 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ปาฎิหาริย์พระราหุลอรหันต์ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-09-2010&group=12&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-09-2010&group=12&gblog=31 Tue, 14 Sep 2010 11:53:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-09-2010&group=12&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-09-2010&group=12&gblog=29 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[พระนางมัทรี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-09-2010&group=12&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-09-2010&group=12&gblog=29 Sat, 04 Sep 2010 9:15:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=27-08-2010&group=12&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=27-08-2010&group=12&gblog=28 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[นางพญาสกุณี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=27-08-2010&group=12&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=27-08-2010&group=12&gblog=28 Fri, 27 Aug 2010 7:05:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=09-08-2010&group=12&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=09-08-2010&group=12&gblog=27 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมิกราชธิดา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=09-08-2010&group=12&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=09-08-2010&group=12&gblog=27 Mon, 09 Aug 2010 11:11:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=19-07-2010&group=12&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=19-07-2010&group=12&gblog=26 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[นางพญาหงส์ทอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=19-07-2010&group=12&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=19-07-2010&group=12&gblog=26 Mon, 19 Jul 2010 9:55:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-07-2010&group=12&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-07-2010&group=12&gblog=25 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[มงคลเทวี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-07-2010&group=12&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-07-2010&group=12&gblog=25 Thu, 01 Jul 2010 19:05:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=25-06-2010&group=12&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=25-06-2010&group=12&gblog=24 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[มังคลีกุมารี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=25-06-2010&group=12&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=25-06-2010&group=12&gblog=24 Fri, 25 Jun 2010 12:32:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-06-2010&group=12&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-06-2010&group=12&gblog=23 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[จันทมาลากุมารี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-06-2010&group=12&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-06-2010&group=12&gblog=23 Mon, 14 Jun 2010 20:43:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-06-2010&group=12&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-06-2010&group=12&gblog=22 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[กัลยาณีกุมารี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-06-2010&group=12&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-06-2010&group=12&gblog=22 Tue, 01 Jun 2010 9:22:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=24-05-2010&group=12&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=24-05-2010&group=12&gblog=21 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[วิมลาเทวี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=24-05-2010&group=12&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=24-05-2010&group=12&gblog=21 Mon, 24 May 2010 22:14:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=09-05-2010&group=12&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=09-05-2010&group=12&gblog=20 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[นางกินรี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=09-05-2010&group=12&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=09-05-2010&group=12&gblog=20 Sun, 09 May 2010 20:33:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-05-2010&group=12&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-05-2010&group=12&gblog=19 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[โกกิลนารี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-05-2010&group=12&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-05-2010&group=12&gblog=19 Wed, 05 May 2010 23:55:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=16-04-2010&group=12&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=16-04-2010&group=12&gblog=18 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญญากุมารี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=16-04-2010&group=12&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=16-04-2010&group=12&gblog=18 Fri, 16 Apr 2010 15:07:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=27-03-2010&group=12&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=27-03-2010&group=12&gblog=17 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[มกฎกุมารี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=27-03-2010&group=12&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=27-03-2010&group=12&gblog=17 Sat, 27 Mar 2010 23:28:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-03-2010&group=12&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-03-2010&group=12&gblog=16 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ปทุมากุมารี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-03-2010&group=12&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-03-2010&group=12&gblog=16 Thu, 18 Mar 2010 9:48:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=15-03-2010&group=12&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=15-03-2010&group=12&gblog=15 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[อนิมิตตาเศรษฐีนี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=15-03-2010&group=12&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=15-03-2010&group=12&gblog=15 Mon, 15 Mar 2010 10:09:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-03-2010&group=12&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-03-2010&group=12&gblog=14 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[นางพญาปลาดุก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-03-2010&group=12&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-03-2010&group=12&gblog=14 Mon, 08 Mar 2010 20:10:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-02-2010&group=12&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-02-2010&group=12&gblog=13 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[นาคีกุมารี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-02-2010&group=12&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-02-2010&group=12&gblog=13 Thu, 11 Feb 2010 0:00:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-02-2010&group=12&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-02-2010&group=12&gblog=12 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[พระนางนันทาเทวี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-02-2010&group=12&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-02-2010&group=12&gblog=12 Mon, 01 Feb 2010 12:45:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=23-01-2010&group=12&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=23-01-2010&group=12&gblog=11 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ อติทุกขกุมารี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=23-01-2010&group=12&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=23-01-2010&group=12&gblog=11 Sat, 23 Jan 2010 10:20:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=21-01-2010&group=12&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=21-01-2010&group=12&gblog=10 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[สมเด็จพระพิมพาทูลลานิพพาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=21-01-2010&group=12&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=21-01-2010&group=12&gblog=10 Thu, 21 Jan 2010 15:30:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=25-09-2009&group=10&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=25-09-2009&group=10&gblog=27 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[บทสรุป คู่รัก - คู่บารมี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=25-09-2009&group=10&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=25-09-2009&group=10&gblog=27 Fri, 25 Sep 2009 18:28:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=22-09-2009&group=10&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=22-09-2009&group=10&gblog=26 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[พระนางยโสธราพิมพา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=22-09-2009&group=10&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=22-09-2009&group=10&gblog=26 Tue, 22 Sep 2009 7:25:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-09-2009&group=10&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-09-2009&group=10&gblog=25 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[พระนางมัทรี ( มเหสีผู้เป็นมหาทาน ) ตอนที่ ๒]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-09-2009&group=10&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-09-2009&group=10&gblog=25 Fri, 18 Sep 2009 21:04:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=16-09-2009&group=10&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=16-09-2009&group=10&gblog=24 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[พระนางมัทรี ( มเหสีผู้เป็นมหาทาน ) ตอนที่ ๑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=16-09-2009&group=10&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=16-09-2009&group=10&gblog=24 Wed, 16 Sep 2009 18:40:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=13-09-2009&group=10&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=13-09-2009&group=10&gblog=23 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[พระนางจันทราเทวี (ใช้สัจจะช่วยพระสวามี)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=13-09-2009&group=10&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=13-09-2009&group=10&gblog=23 Sun, 13 Sep 2009 18:57:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-09-2009&group=10&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-09-2009&group=10&gblog=22 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[นางอมรา (ภริยามโหสถ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-09-2009&group=10&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-09-2009&group=10&gblog=22 Fri, 11 Sep 2009 0:51:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=07-09-2009&group=10&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=07-09-2009&group=10&gblog=20 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[สีวลีเทวี (คู่บารมีพระมหาชนก)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=07-09-2009&group=10&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=07-09-2009&group=10&gblog=20 Mon, 07 Sep 2009 18:36:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=31-08-2009&group=10&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=31-08-2009&group=10&gblog=19 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[นางพระยานาคกัญญา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=31-08-2009&group=10&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=31-08-2009&group=10&gblog=19 Mon, 31 Aug 2009 21:56:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=20-08-2009&group=10&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=20-08-2009&group=10&gblog=18 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[พระนางจันทราเทวี (พระมเหสีพระเจ้าสุตโสม)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=20-08-2009&group=10&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=20-08-2009&group=10&gblog=18 Thu, 20 Aug 2009 19:06:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-08-2009&group=10&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-08-2009&group=10&gblog=17 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[สุภัททาเทวี (นางแก้ว)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-08-2009&group=10&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-08-2009&group=10&gblog=17 Tue, 04 Aug 2009 20:24:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=17-07-2009&group=10&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=17-07-2009&group=10&gblog=15 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[จันทกินรี (ผู้ไม่มีใจออกห่าง)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=17-07-2009&group=10&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=17-07-2009&group=10&gblog=15 Fri, 17 Jul 2009 22:01:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=29-06-2009&group=10&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=29-06-2009&group=10&gblog=14 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[พระนางอุทัยภัทรา (ถือพรหมจรรย์ตามสู่สวรรค์)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=29-06-2009&group=10&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=29-06-2009&group=10&gblog=14 Mon, 29 Jun 2009 13:48:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=20-06-2009&group=10&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=20-06-2009&group=10&gblog=13 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ โพธิปริพพาชิกา (ผู้ไม่ข้องในเมถุน)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=20-06-2009&group=10&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=20-06-2009&group=10&gblog=13 Sat, 20 Jun 2009 23:09:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-06-2009&group=10&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-06-2009&group=10&gblog=12 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[นางสีดา (ชายาพระราม)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-06-2009&group=10&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-06-2009&group=10&gblog=12 Mon, 01 Jun 2009 22:45:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=31-05-2009&group=10&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=31-05-2009&group=10&gblog=11 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[พระสมุททวิชยาเทวี (อัญเชิญพระปัจเจกพุทธเจ้า)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=31-05-2009&group=10&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=31-05-2009&group=10&gblog=11 Sun, 31 May 2009 17:38:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=29-05-2009&group=10&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=29-05-2009&group=10&gblog=10 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ราชธิดาพระเจ้าโกศล (จากนางทาสีเป็นมเหสีพระราชา )]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=29-05-2009&group=10&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=29-05-2009&group=10&gblog=10 Fri, 29 May 2009 20:44:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=06-10-2011&group=9&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=06-10-2011&group=9&gblog=19 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[เชิญเพื่อนๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน สร้างพระอุโบสถ มหาปรินิพพาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=06-10-2011&group=9&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=06-10-2011&group=9&gblog=19 Thu, 06 Oct 2011 10:34:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=23-08-2011&group=9&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=23-08-2011&group=9&gblog=18 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ชวนปฎิบัติธรรม ดูจิต แผ่เมตตา ถวายเป็นพระราชกุศลค่ะ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=23-08-2011&group=9&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=23-08-2011&group=9&gblog=18 Tue, 23 Aug 2011 15:10:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=21-04-2011&group=9&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=21-04-2011&group=9&gblog=17 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ร่วมปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร กันค่ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=21-04-2011&group=9&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=21-04-2011&group=9&gblog=17 Thu, 21 Apr 2011 11:49:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=16-04-2011&group=9&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=16-04-2011&group=9&gblog=16 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[เชิญเพื่อนๆ ร่วมกันปฏิบัติธรรม ณ ศาลา 100 ปี ร.พ.ศิริราช กันค่ะ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=16-04-2011&group=9&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=16-04-2011&group=9&gblog=16 Sat, 16 Apr 2011 21:11:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=09-12-2010&group=9&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=09-12-2010&group=9&gblog=14 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติธรรมดูจิตและแผ่เมตตา ถวายเป็นพระราชกุศลฯ กันค่ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=09-12-2010&group=9&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=09-12-2010&group=9&gblog=14 Thu, 09 Dec 2010 11:00:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-10-2010&group=9&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-10-2010&group=9&gblog=13 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[เชิญเพื่อนๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน สร้างพระอุโบสถ์มหาปรินิพพาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-10-2010&group=9&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-10-2010&group=9&gblog=13 Mon, 11 Oct 2010 0:57:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=29-09-2010&group=9&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=29-09-2010&group=9&gblog=12 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ร่วมกันปฏิบัติธรรมและแผ่เมตตาค่ะ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=29-09-2010&group=9&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=29-09-2010&group=9&gblog=12 Wed, 29 Sep 2010 14:24:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=23-08-2010&group=9&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=23-08-2010&group=9&gblog=10 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[เก็บภาพจากการไปปฏิบัติธรรมมาฝากค่ะ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=23-08-2010&group=9&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=23-08-2010&group=9&gblog=10 Mon, 23 Aug 2010 14:45:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=20-08-2011&group=7&gblog=99 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=20-08-2011&group=7&gblog=99 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[เธอคือใคร (ost ทวิภพ ๒๕๕๔) ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=20-08-2011&group=7&gblog=99 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=20-08-2011&group=7&gblog=99 Sat, 20 Aug 2011 10:13:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=06-05-2011&group=7&gblog=98 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=06-05-2011&group=7&gblog=98 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ทรงพระเจริญ ( บอย โกสิยพงษ์ )]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=06-05-2011&group=7&gblog=98 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=06-05-2011&group=7&gblog=98 Fri, 06 May 2011 12:34:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=07-09-2010&group=7&gblog=97 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=07-09-2010&group=7&gblog=97 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[พรหมลิขิต ~ JETSET' ER. (Ost..วนิดา) ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=07-09-2010&group=7&gblog=97 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=07-09-2010&group=7&gblog=97 Tue, 07 Sep 2010 23:09:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=27-06-2010&group=7&gblog=96 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=27-06-2010&group=7&gblog=96 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[สองเวลา ~ ศรันย่า ส่งเสริมสวัสดิ์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=27-06-2010&group=7&gblog=96 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=27-06-2010&group=7&gblog=96 Sun, 27 Jun 2010 22:45:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=20-05-2010&group=7&gblog=95 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=20-05-2010&group=7&gblog=95 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ความฝันอันสูงสุด ~ บทเพลงพระราชนิพนธ์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=20-05-2010&group=7&gblog=95 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=20-05-2010&group=7&gblog=95 Thu, 20 May 2010 23:10:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=19-05-2010&group=7&gblog=94 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=19-05-2010&group=7&gblog=94 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[เราสู้ ~ บทเพลงพระราชนิพนธ์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=19-05-2010&group=7&gblog=94 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=19-05-2010&group=7&gblog=94 Wed, 19 May 2010 18:44:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=13-05-2010&group=7&gblog=93 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=13-05-2010&group=7&gblog=93 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอแค่ได้ฝัน ~ กะลา ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=13-05-2010&group=7&gblog=93 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=13-05-2010&group=7&gblog=93 Thu, 13 May 2010 18:12:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=29-04-2010&group=7&gblog=92 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=29-04-2010&group=7&gblog=92 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตลิขิตเอง ~ เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=29-04-2010&group=7&gblog=92 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=29-04-2010&group=7&gblog=92 Thu, 29 Apr 2010 1:28:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=15-04-2010&group=7&gblog=91 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=15-04-2010&group=7&gblog=91 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ชั่วฟ้าดินสลาย ~ ธงไชย แมคอินไตย์ พ.ศ. ๒๕๐๑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=15-04-2010&group=7&gblog=91 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=15-04-2010&group=7&gblog=91 Thu, 15 Apr 2010 19:28:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=06-04-2010&group=7&gblog=90 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=06-04-2010&group=7&gblog=90 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอเป็นตัวเลือก ~ กะลา ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=06-04-2010&group=7&gblog=90 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=06-04-2010&group=7&gblog=90 Tue, 06 Apr 2010 13:23:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-04-2010&group=7&gblog=89 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-04-2010&group=7&gblog=89 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอบคุณ ~ นภ พรชำนิ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-04-2010&group=7&gblog=89 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-04-2010&group=7&gblog=89 Sun, 04 Apr 2010 22:07:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=30-03-2010&group=7&gblog=88 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=30-03-2010&group=7&gblog=88 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าพูดเลย ~ Raptor]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=30-03-2010&group=7&gblog=88 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=30-03-2010&group=7&gblog=88 Tue, 30 Mar 2010 10:42:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=24-03-2010&group=7&gblog=87 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=24-03-2010&group=7&gblog=87 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[รักที่สูญเปล่า ~ ฟรีเบิร์ดส]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=24-03-2010&group=7&gblog=87 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=24-03-2010&group=7&gblog=87 Wed, 24 Mar 2010 0:54:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=23-03-2010&group=7&gblog=86 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=23-03-2010&group=7&gblog=86 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งสุดท้ายคือเธอ ~ ฟรีเบิร์ดส]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=23-03-2010&group=7&gblog=86 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=23-03-2010&group=7&gblog=86 Tue, 23 Mar 2010 0:01:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=22-03-2010&group=7&gblog=84 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=22-03-2010&group=7&gblog=84 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[คอย ~ ฟรีเบิร์ดส]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=22-03-2010&group=7&gblog=84 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=22-03-2010&group=7&gblog=84 Mon, 22 Mar 2010 19:29:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=16-02-2010&group=7&gblog=83 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=16-02-2010&group=7&gblog=83 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[คนที่ไว้ใจร้ายที่สุด ~ น้ำชา ชีรณัฐ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=16-02-2010&group=7&gblog=83 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=16-02-2010&group=7&gblog=83 Tue, 16 Feb 2010 0:32:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=21-01-2010&group=7&gblog=82 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=21-01-2010&group=7&gblog=82 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[พักตรงนี้ ~ เบิร์ด ธงไชย ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=21-01-2010&group=7&gblog=82 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=21-01-2010&group=7&gblog=82 Thu, 21 Jan 2010 10:59:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=16-01-2010&group=7&gblog=81 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=16-01-2010&group=7&gblog=81 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[พระคุณที่สาม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=16-01-2010&group=7&gblog=81 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=16-01-2010&group=7&gblog=81 Sat, 16 Jan 2010 19:20:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=13-01-2010&group=7&gblog=80 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=13-01-2010&group=7&gblog=80 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอบใจจริงๆ ~ เบิร์ด ธงไชย ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=13-01-2010&group=7&gblog=80 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=13-01-2010&group=7&gblog=80 Wed, 13 Jan 2010 8:59:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=12-01-2010&group=7&gblog=79 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=12-01-2010&group=7&gblog=79 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[แพ้ใจ ~ ใหม่ เจริญปุระ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=12-01-2010&group=7&gblog=79 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=12-01-2010&group=7&gblog=79 Tue, 12 Jan 2010 13:49:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=06-01-2010&group=7&gblog=78 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=06-01-2010&group=7&gblog=78 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[นิยายรักขาดตอน ~ ชมพู ฟรุ้ตตี้ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=06-01-2010&group=7&gblog=78 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=06-01-2010&group=7&gblog=78 Wed, 06 Jan 2010 14:24:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-01-2010&group=7&gblog=77 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-01-2010&group=7&gblog=77 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[รอยนิรันดร์ ~ ชมพู ฟรุ้ตตี้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-01-2010&group=7&gblog=77 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-01-2010&group=7&gblog=77 Mon, 04 Jan 2010 23:57:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=07-11-2009&group=7&gblog=75 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=07-11-2009&group=7&gblog=75 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[น้อยไปอีกหรือ ~ หนุ่มเสก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=07-11-2009&group=7&gblog=75 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=07-11-2009&group=7&gblog=75 Sat, 07 Nov 2009 14:20:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=06-11-2009&group=7&gblog=74 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=06-11-2009&group=7&gblog=74 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ ต่อไปนี้นะ ~ นิโคล ( Ost.รถไฟฟ้า..มาหานะเธอ )]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=06-11-2009&group=7&gblog=74 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=06-11-2009&group=7&gblog=74 Fri, 06 Nov 2009 20:37:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=25-10-2009&group=7&gblog=72 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=25-10-2009&group=7&gblog=72 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[คำสัญญาจากฟากฟ้า ~ ศิรศักดิ์ (เพลงประกอบละคร "รอยรัก รอยอดีต")]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=25-10-2009&group=7&gblog=72 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=25-10-2009&group=7&gblog=72 Sun, 25 Oct 2009 0:02:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-09-2009&group=7&gblog=70 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-09-2009&group=7&gblog=70 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[อาลัยรัก ~ ศรันย่า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-09-2009&group=7&gblog=70 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-09-2009&group=7&gblog=70 Sat, 05 Sep 2009 9:23:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-09-2009&group=7&gblog=69 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-09-2009&group=7&gblog=69 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ทะเลแห่งความหลัง ~ คีรีบูน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-09-2009&group=7&gblog=69 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-09-2009&group=7&gblog=69 Tue, 01 Sep 2009 22:40:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=27-08-2009&group=7&gblog=68 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=27-08-2009&group=7&gblog=68 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟ้ามิอาจกั้น ~ ศรันย่า ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=27-08-2009&group=7&gblog=68 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=27-08-2009&group=7&gblog=68 Thu, 27 Aug 2009 19:07:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=15-08-2009&group=7&gblog=67 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=15-08-2009&group=7&gblog=67 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[พี่ยังรักเธอไม่คลาย ~ เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=15-08-2009&group=7&gblog=67 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=15-08-2009&group=7&gblog=67 Sat, 15 Aug 2009 0:24:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-08-2009&group=7&gblog=66 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-08-2009&group=7&gblog=66 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[คำมั่นสัญญา ~ เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-08-2009&group=7&gblog=66 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-08-2009&group=7&gblog=66 Fri, 14 Aug 2009 21:19:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-07-2009&group=7&gblog=65 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-07-2009&group=7&gblog=65 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ลมหนาวและดาวเดือน ~ ปนัดดา เรืองวุฒิ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-07-2009&group=7&gblog=65 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-07-2009&group=7&gblog=65 Sat, 18 Jul 2009 13:47:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=29-06-2009&group=7&gblog=64 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=29-06-2009&group=7&gblog=64 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ไฟเสน่หา ~ เพียงพิศ ศิริวิไล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=29-06-2009&group=7&gblog=64 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=29-06-2009&group=7&gblog=64 Mon, 29 Jun 2009 14:57:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=26-06-2009&group=7&gblog=63 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=26-06-2009&group=7&gblog=63 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[รักแท้มีอยู่จริง ~ บี้ เดอะสตาร์ (เพลงประกอบละครเวที ข้างหลังภาพ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=26-06-2009&group=7&gblog=63 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=26-06-2009&group=7&gblog=63 Fri, 26 Jun 2009 19:28:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-06-2009&group=7&gblog=62 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-06-2009&group=7&gblog=62 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[หยดน้ำ ~ เบิร์ด ธงไชย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-06-2009&group=7&gblog=62 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-06-2009&group=7&gblog=62 Wed, 03 Jun 2009 7:19:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=28-05-2009&group=7&gblog=61 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=28-05-2009&group=7&gblog=61 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[อสงไขย ~ The sis (เพลงประกอบละครแต่ปางก่อน)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=28-05-2009&group=7&gblog=61 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=28-05-2009&group=7&gblog=61 Thu, 28 May 2009 20:17:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=23-05-2009&group=7&gblog=60 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=23-05-2009&group=7&gblog=60 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ลาวม่านแก้ว (เพลงประกอบละคร แต่ปางก่อน) ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=23-05-2009&group=7&gblog=60 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=23-05-2009&group=7&gblog=60 Sat, 23 May 2009 14:04:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=15-05-2009&group=7&gblog=59 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=15-05-2009&group=7&gblog=59 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[อดีต ~ อู๋ อรรถพล ประเสริฐยิ่ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=15-05-2009&group=7&gblog=59 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=15-05-2009&group=7&gblog=59 Fri, 15 May 2009 21:32:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=02-05-2009&group=7&gblog=58 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=02-05-2009&group=7&gblog=58 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่รู้จักฉัน ไม่รู้จักเธอ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=02-05-2009&group=7&gblog=58 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=02-05-2009&group=7&gblog=58 Sat, 02 May 2009 19:38:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=16-04-2009&group=7&gblog=57 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=16-04-2009&group=7&gblog=57 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[แหวนแลกใจ - โอเวชั่น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=16-04-2009&group=7&gblog=57 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=16-04-2009&group=7&gblog=57 Thu, 16 Apr 2009 15:36:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=15-04-2009&group=7&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=15-04-2009&group=7&gblog=56 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันมันเลว - กษาปณ์ จำปาดิบ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=15-04-2009&group=7&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=15-04-2009&group=7&gblog=56 Wed, 15 Apr 2009 18:00:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-04-2009&group=7&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-04-2009&group=7&gblog=55 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[มนต์รักฤดูร้อน ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-04-2009&group=7&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-04-2009&group=7&gblog=55 Tue, 14 Apr 2009 10:36:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-04-2009&group=7&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-04-2009&group=7&gblog=54 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ดำหัวปีใหม่ - อบเชย เวียงพิงค์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-04-2009&group=7&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-04-2009&group=7&gblog=54 Sat, 11 Apr 2009 9:35:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-04-2009&group=7&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-04-2009&group=7&gblog=53 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ สายชล - จันทนีย์ อุนากูล ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-04-2009&group=7&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-04-2009&group=7&gblog=53 Wed, 08 Apr 2009 7:28:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=30-03-2009&group=7&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=30-03-2009&group=7&gblog=52 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่แห่งนี้ - นภ พรชำนิ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=30-03-2009&group=7&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=30-03-2009&group=7&gblog=52 Mon, 30 Mar 2009 7:16:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=28-03-2009&group=7&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=28-03-2009&group=7&gblog=51 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[เพ้อ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=28-03-2009&group=7&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=28-03-2009&group=7&gblog=51 Sat, 28 Mar 2009 22:06:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=27-03-2009&group=7&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=27-03-2009&group=7&gblog=50 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ครวญ - ซิกซ์เ๊ซ็นซ์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=27-03-2009&group=7&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=27-03-2009&group=7&gblog=50 Fri, 27 Mar 2009 12:18:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=26-03-2009&group=7&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=26-03-2009&group=7&gblog=49 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[คนข้างเคียง - ฟรุ๊ตตี้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=26-03-2009&group=7&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=26-03-2009&group=7&gblog=49 Thu, 26 Mar 2009 6:40:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=24-03-2009&group=7&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=24-03-2009&group=7&gblog=48 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[รอวันฉันรักเธอ - คีรีบูน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=24-03-2009&group=7&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=24-03-2009&group=7&gblog=48 Tue, 24 Mar 2009 6:12:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=21-03-2009&group=7&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=21-03-2009&group=7&gblog=47 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ดั่งนกเจ็บ - บรั่นดี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=21-03-2009&group=7&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=21-03-2009&group=7&gblog=47 Sat, 21 Mar 2009 14:00:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=16-03-2009&group=7&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=16-03-2009&group=7&gblog=46 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงความทรงจำ - พอง พอง (เพลงประกอบละครเก้าอี้ขาวในห้องแดง)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=16-03-2009&group=7&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=16-03-2009&group=7&gblog=46 Mon, 16 Mar 2009 12:40:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-03-2009&group=7&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-03-2009&group=7&gblog=45 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[หนี้รัก - ศรันย่า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-03-2009&group=7&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-03-2009&group=7&gblog=45 Wed, 11 Mar 2009 23:34:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-03-2009&group=7&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-03-2009&group=7&gblog=44 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้สึกอย่างไร..หรือเปล่า - หนุ่มเสก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-03-2009&group=7&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-03-2009&group=7&gblog=44 Wed, 04 Mar 2009 0:21:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-03-2009&group=7&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-03-2009&group=7&gblog=43 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[รักสำรอง - ฝน ธนสุนทร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-03-2009&group=7&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-03-2009&group=7&gblog=43 Sun, 01 Mar 2009 0:02:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=27-02-2009&group=7&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=27-02-2009&group=7&gblog=42 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[สายใย - แกรนด์เอ๊กซ์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=27-02-2009&group=7&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=27-02-2009&group=7&gblog=42 Fri, 27 Feb 2009 0:23:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=25-02-2009&group=7&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=25-02-2009&group=7&gblog=41 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[นอกสายตา ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=25-02-2009&group=7&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=25-02-2009&group=7&gblog=41 Wed, 25 Feb 2009 0:23:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=21-02-2009&group=7&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=21-02-2009&group=7&gblog=40 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[รักเธอจนเหนื่อยหัวใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=21-02-2009&group=7&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=21-02-2009&group=7&gblog=40 Sat, 21 Feb 2009 21:30:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=20-02-2009&group=7&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=20-02-2009&group=7&gblog=39 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[รักเธอเสมอ - ศรันย่า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=20-02-2009&group=7&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=20-02-2009&group=7&gblog=39 Fri, 20 Feb 2009 0:17:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=17-02-2009&group=7&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=17-02-2009&group=7&gblog=38 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ทะเลสีดำ - ลุลา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=17-02-2009&group=7&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=17-02-2009&group=7&gblog=38 Tue, 17 Feb 2009 23:22:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-02-2009&group=7&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-02-2009&group=7&gblog=37 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[โอ้ใจเอ๋ย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-02-2009&group=7&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-02-2009&group=7&gblog=37 Sat, 14 Feb 2009 16:25:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-02-2009&group=7&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-02-2009&group=7&gblog=36 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[บุพเพสันนิวาส - ศรันย่า ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-02-2009&group=7&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-02-2009&group=7&gblog=36 Wed, 11 Feb 2009 22:48:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-02-2009&group=7&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-02-2009&group=7&gblog=35 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าหัวใจฉัน..มีปีก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-02-2009&group=7&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-02-2009&group=7&gblog=35 Thu, 05 Feb 2009 7:36:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=02-02-2009&group=7&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=02-02-2009&group=7&gblog=34 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[แอบรักเขา - ฝน ธนสุนทร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=02-02-2009&group=7&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=02-02-2009&group=7&gblog=34 Mon, 02 Feb 2009 23:29:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=26-01-2009&group=7&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=26-01-2009&group=7&gblog=33 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[แล้วจะรู้ว่าพี่รัก - ทูล ทองใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=26-01-2009&group=7&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=26-01-2009&group=7&gblog=33 Mon, 26 Jan 2009 17:34:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=26-01-2009&group=7&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=26-01-2009&group=7&gblog=32 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[รอรัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=26-01-2009&group=7&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=26-01-2009&group=7&gblog=32 Mon, 26 Jan 2009 0:31:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=17-01-2009&group=7&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=17-01-2009&group=7&gblog=31 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[คนที่รู้ใจ - แหวน ฐิติมา ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=17-01-2009&group=7&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=17-01-2009&group=7&gblog=31 Sat, 17 Jan 2009 1:15:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=17-01-2009&group=7&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=17-01-2009&group=7&gblog=30 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ใจเธอ..ใจฉัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=17-01-2009&group=7&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=17-01-2009&group=7&gblog=30 Sat, 17 Jan 2009 0:42:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=17-01-2009&group=7&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=17-01-2009&group=7&gblog=29 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ความในใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=17-01-2009&group=7&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=17-01-2009&group=7&gblog=29 Sat, 17 Jan 2009 0:38:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=17-01-2009&group=7&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=17-01-2009&group=7&gblog=28 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[When You Say Nothing At All]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=17-01-2009&group=7&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=17-01-2009&group=7&gblog=28 Sat, 17 Jan 2009 0:03:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=16-01-2009&group=7&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=16-01-2009&group=7&gblog=27 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[รักแท้ในคืนหลอกลวง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=16-01-2009&group=7&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=16-01-2009&group=7&gblog=27 Fri, 16 Jan 2009 23:12:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=16-01-2009&group=7&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=16-01-2009&group=7&gblog=26 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่มีใครรู้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=16-01-2009&group=7&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=16-01-2009&group=7&gblog=26 Fri, 16 Jan 2009 0:49:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-01-2009&group=7&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-01-2009&group=7&gblog=25 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[สมมติว่าเขารัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-01-2009&group=7&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-01-2009&group=7&gblog=25 Wed, 14 Jan 2009 19:53:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=10-01-2009&group=7&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=10-01-2009&group=7&gblog=24 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[เสียงของหัวใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=10-01-2009&group=7&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=10-01-2009&group=7&gblog=24 Sat, 10 Jan 2009 1:09:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=10-01-2009&group=7&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=10-01-2009&group=7&gblog=22 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[พรานไพร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=10-01-2009&group=7&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=10-01-2009&group=7&gblog=22 Sat, 10 Jan 2009 0:12:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=09-01-2009&group=7&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=09-01-2009&group=7&gblog=21 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ม่านบังตา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=09-01-2009&group=7&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=09-01-2009&group=7&gblog=21 Fri, 09 Jan 2009 23:40:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=09-01-2009&group=7&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=09-01-2009&group=7&gblog=20 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[วิมานดิน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=09-01-2009&group=7&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=09-01-2009&group=7&gblog=20 Fri, 09 Jan 2009 19:12:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-01-2009&group=7&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-01-2009&group=7&gblog=19 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[บุษบาเสี่ยงเทียน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-01-2009&group=7&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-01-2009&group=7&gblog=19 Thu, 08 Jan 2009 19:02:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-01-2009&group=7&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-01-2009&group=7&gblog=18 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝากรัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-01-2009&group=7&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-01-2009&group=7&gblog=18 Thu, 08 Jan 2009 14:46:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-01-2009&group=7&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-01-2009&group=7&gblog=17 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[รักฉันนั้นเพื่อเธอ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-01-2009&group=7&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-01-2009&group=7&gblog=17 Thu, 08 Jan 2009 18:47:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=07-01-2009&group=7&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=07-01-2009&group=7&gblog=16 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[Yue Liang Dai Biao Wo De Xin]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=07-01-2009&group=7&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=07-01-2009&group=7&gblog=16 Wed, 07 Jan 2009 7:24:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=07-01-2009&group=7&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=07-01-2009&group=7&gblog=15 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าหวั่นใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=07-01-2009&group=7&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=07-01-2009&group=7&gblog=15 Wed, 07 Jan 2009 13:18:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=07-01-2009&group=7&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=07-01-2009&group=7&gblog=14 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ใจเอย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=07-01-2009&group=7&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=07-01-2009&group=7&gblog=14 Wed, 07 Jan 2009 13:07:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=07-01-2009&group=7&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=07-01-2009&group=7&gblog=13 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ให้รักนำทาง ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=07-01-2009&group=7&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=07-01-2009&group=7&gblog=13 Wed, 07 Jan 2009 22:48:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-01-2009&group=7&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-01-2009&group=7&gblog=12 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[Ni Zhe Me Shou]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-01-2009&group=7&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-01-2009&group=7&gblog=12 Mon, 05 Jan 2009 18:27:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-01-2009&group=7&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-01-2009&group=7&gblog=11 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[Tian Mi Mi]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-01-2009&group=7&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-01-2009&group=7&gblog=11 Mon, 05 Jan 2009 19:10:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-01-2009&group=7&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-01-2009&group=7&gblog=10 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ทรายกับทะเล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-01-2009&group=7&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-01-2009&group=7&gblog=10 Mon, 05 Jan 2009 18:52:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-02-2015&group=6&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-02-2015&group=6&gblog=43 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดพระธรรมกายในทัศนะของนักข่าวผู้ไปเจาะลึก! (และไม่ประสงค์ออกนาม) ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-02-2015&group=6&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-02-2015&group=6&gblog=43 Thu, 05 Feb 2015 12:47:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=26-07-2013&group=6&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=26-07-2013&group=6&gblog=42 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน ? ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=26-07-2013&group=6&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=26-07-2013&group=6&gblog=42 Fri, 26 Jul 2013 13:41:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-08-2012&group=6&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-08-2012&group=6&gblog=41 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-08-2012&group=6&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-08-2012&group=6&gblog=41 Sat, 04 Aug 2012 13:29:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=28-03-2012&group=6&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=28-03-2012&group=6&gblog=39 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ใจนี้เป็นผู้ถึงก่อน ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=28-03-2012&group=6&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=28-03-2012&group=6&gblog=39 Wed, 28 Mar 2012 11:56:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=02-01-2012&group=6&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=02-01-2012&group=6&gblog=38 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=02-01-2012&group=6&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=02-01-2012&group=6&gblog=38 Mon, 02 Jan 2012 15:38:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=30-08-2011&group=6&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=30-08-2011&group=6&gblog=37 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตตานุภาพ ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต วัดเทพศิรินทราวาส]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=30-08-2011&group=6&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=30-08-2011&group=6&gblog=37 Tue, 30 Aug 2011 15:09:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=23-07-2011&group=6&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=23-07-2011&group=6&gblog=35 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมนำความสุขมาให้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=23-07-2011&group=6&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=23-07-2011&group=6&gblog=35 Sat, 23 Jul 2011 18:42:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=16-09-2010&group=6&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=16-09-2010&group=6&gblog=34 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ศีล ข้อ 3 ที่ไม่ผิดกฎหมาย..แต่ ผิดกฎแห่งกรรม ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=16-09-2010&group=6&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=16-09-2010&group=6&gblog=34 Thu, 16 Sep 2010 12:26:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=06-08-2010&group=6&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=06-08-2010&group=6&gblog=32 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[รับชมการถ่ายทอดสดการปฏิบัติธรรม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=06-08-2010&group=6&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=06-08-2010&group=6&gblog=32 Fri, 06 Aug 2010 11:24:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=19-04-2010&group=6&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=19-04-2010&group=6&gblog=31 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[อิทธิปาฏิหาริย์ กับ คุณธรรมและความดีงามของจิตใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=19-04-2010&group=6&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=19-04-2010&group=6&gblog=31 Mon, 19 Apr 2010 20:52:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=19-02-2010&group=6&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=19-02-2010&group=6&gblog=30 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำสมาธิแบบพระพุทธเจ้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=19-02-2010&group=6&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=19-02-2010&group=6&gblog=30 Fri, 19 Feb 2010 9:32:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=29-01-2010&group=6&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=29-01-2010&group=6&gblog=29 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ว่าด้วย .. วิปัสสนา ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=29-01-2010&group=6&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=29-01-2010&group=6&gblog=29 Fri, 29 Jan 2010 15:42:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=26-01-2010&group=6&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=26-01-2010&group=6&gblog=28 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรู้สึก เกิด-ดับ สามารถเกิดขึ้นทั่วร่างกายได้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=26-01-2010&group=6&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=26-01-2010&group=6&gblog=28 Tue, 26 Jan 2010 13:46:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=30-10-2009&group=6&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=30-10-2009&group=6&gblog=27 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[วงจรกระแสจิต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=30-10-2009&group=6&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=30-10-2009&group=6&gblog=27 Fri, 30 Oct 2009 20:11:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=20-10-2009&group=6&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=20-10-2009&group=6&gblog=25 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีการ " ดูจิต "]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=20-10-2009&group=6&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=20-10-2009&group=6&gblog=25 Tue, 20 Oct 2009 20:40:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-10-2009&group=6&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-10-2009&group=6&gblog=24 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมเราต้องดูจิต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-10-2009&group=6&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-10-2009&group=6&gblog=24 Wed, 14 Oct 2009 23:52:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=07-10-2009&group=6&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=07-10-2009&group=6&gblog=23 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[อริยมรรคมีองค์ ๘]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=07-10-2009&group=6&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=07-10-2009&group=6&gblog=23 Wed, 07 Oct 2009 19:23:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-10-2009&group=6&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-10-2009&group=6&gblog=22 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาสติปัฏฐาน ๔]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-10-2009&group=6&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-10-2009&group=6&gblog=22 Mon, 05 Oct 2009 19:11:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-08-2009&group=6&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-08-2009&group=6&gblog=21 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตนี้น้อยนัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-08-2009&group=6&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-08-2009&group=6&gblog=21 Tue, 18 Aug 2009 19:37:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=15-08-2009&group=6&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=15-08-2009&group=6&gblog=20 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตวิทยาแห่งการอยู่คนเดียว ๕ (ตอนจบ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=15-08-2009&group=6&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=15-08-2009&group=6&gblog=20 Sat, 15 Aug 2009 10:31:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=13-08-2009&group=6&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=13-08-2009&group=6&gblog=19 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตวิทยาแห่งการอยู่คนเดียว ๔]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=13-08-2009&group=6&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=13-08-2009&group=6&gblog=19 Thu, 13 Aug 2009 12:02:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=10-08-2009&group=6&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=10-08-2009&group=6&gblog=18 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตวิทยาแห่งการอยู่คนเดียว ๓]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=10-08-2009&group=6&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=10-08-2009&group=6&gblog=18 Mon, 10 Aug 2009 21:42:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-08-2009&group=6&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-08-2009&group=6&gblog=17 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตวิทยาแห่งการอยู่คนเดียว ๒]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-08-2009&group=6&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-08-2009&group=6&gblog=17 Sat, 08 Aug 2009 23:03:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=07-08-2009&group=6&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=07-08-2009&group=6&gblog=16 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตวิทยาแห่งการอยู่คนเดียว ๑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=07-08-2009&group=6&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=07-08-2009&group=6&gblog=16 Fri, 07 Aug 2009 22:11:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=26-07-2009&group=6&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=26-07-2009&group=6&gblog=15 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีสร้างบุญบารมี ๑๒ (ตอนจบ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=26-07-2009&group=6&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=26-07-2009&group=6&gblog=15 Sun, 26 Jul 2009 18:38:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=13-07-2009&group=6&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=13-07-2009&group=6&gblog=14 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีสร้างบุญบารมี ๑๑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=13-07-2009&group=6&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=13-07-2009&group=6&gblog=14 Mon, 13 Jul 2009 19:30:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-07-2009&group=6&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-07-2009&group=6&gblog=13 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีสร้างบุญบารมี ๑๐]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-07-2009&group=6&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-07-2009&group=6&gblog=13 Sat, 11 Jul 2009 18:29:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-06-2009&group=6&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-06-2009&group=6&gblog=12 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีสร้างบุญบารมี ๙]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-06-2009&group=6&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-06-2009&group=6&gblog=12 Mon, 08 Jun 2009 19:34:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=07-06-2009&group=6&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=07-06-2009&group=6&gblog=11 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีสร้างบุญบารมี ๘]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=07-06-2009&group=6&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=07-06-2009&group=6&gblog=11 Sun, 07 Jun 2009 7:44:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=28-05-2009&group=6&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=28-05-2009&group=6&gblog=10 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีสร้างบุญบารมี ๗]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=28-05-2009&group=6&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=28-05-2009&group=6&gblog=10 Thu, 28 May 2009 14:21:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=17-01-2010&group=5&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=17-01-2010&group=5&gblog=26 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[รักเหนือรัก ๔ (ตอนจบ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=17-01-2010&group=5&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=17-01-2010&group=5&gblog=26 Sun, 17 Jan 2010 19:58:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=09-01-2010&group=5&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=09-01-2010&group=5&gblog=25 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[รักเหนือรัก ๓]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=09-01-2010&group=5&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=09-01-2010&group=5&gblog=25 Sat, 09 Jan 2010 7:12:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=27-12-2009&group=5&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=27-12-2009&group=5&gblog=24 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[รักเหนือรัก ๒]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=27-12-2009&group=5&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=27-12-2009&group=5&gblog=24 Sun, 27 Dec 2009 15:10:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=25-12-2009&group=5&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=25-12-2009&group=5&gblog=23 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[รักเหนือรัก ๑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=25-12-2009&group=5&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=25-12-2009&group=5&gblog=23 Fri, 25 Dec 2009 15:08:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-12-2009&group=5&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-12-2009&group=5&gblog=22 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[จากเป็นจากตาย ๒ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-12-2009&group=5&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-12-2009&group=5&gblog=22 Fri, 11 Dec 2009 14:51:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-12-2009&group=5&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-12-2009&group=5&gblog=21 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[จากเป็นจากตาย ๑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-12-2009&group=5&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-12-2009&group=5&gblog=21 Tue, 01 Dec 2009 15:06:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=09-11-2009&group=5&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=09-11-2009&group=5&gblog=20 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[รักษาความรู้สึก ๖]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=09-11-2009&group=5&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=09-11-2009&group=5&gblog=20 Mon, 09 Nov 2009 21:05:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-11-2009&group=5&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-11-2009&group=5&gblog=19 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[รักษาความรู้สึก ๕]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-11-2009&group=5&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-11-2009&group=5&gblog=19 Thu, 05 Nov 2009 22:56:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=26-08-2009&group=5&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=26-08-2009&group=5&gblog=18 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[รักษาความรู้สึก ๔]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=26-08-2009&group=5&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=26-08-2009&group=5&gblog=18 Wed, 26 Aug 2009 22:22:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=24-08-2009&group=5&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=24-08-2009&group=5&gblog=17 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[รักษาความรู้สึก ๓]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=24-08-2009&group=5&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=24-08-2009&group=5&gblog=17 Mon, 24 Aug 2009 22:07:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=31-07-2009&group=5&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=31-07-2009&group=5&gblog=16 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[รักษาความรู้สึก ๒]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=31-07-2009&group=5&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=31-07-2009&group=5&gblog=16 Fri, 31 Jul 2009 19:00:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=23-07-2009&group=5&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=23-07-2009&group=5&gblog=15 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[รักษาความรู้สึก ๑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=23-07-2009&group=5&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=23-07-2009&group=5&gblog=15 Thu, 23 Jul 2009 21:46:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=22-06-2009&group=5&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=22-06-2009&group=5&gblog=14 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[เลือกคนที่ใช่ ๑๐ (ตอนจบ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=22-06-2009&group=5&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=22-06-2009&group=5&gblog=14 Mon, 22 Jun 2009 18:49:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-06-2009&group=5&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-06-2009&group=5&gblog=13 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[เลือกคนที่ใช่ ๙]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-06-2009&group=5&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-06-2009&group=5&gblog=13 Sun, 14 Jun 2009 19:14:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=12-04-2009&group=5&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=12-04-2009&group=5&gblog=12 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[เลือกคนที่ใช่ ๘]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=12-04-2009&group=5&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=12-04-2009&group=5&gblog=12 Sun, 12 Apr 2009 9:57:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=25-03-2009&group=5&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=25-03-2009&group=5&gblog=10 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[เลือกคนที่ใช่ ๗]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=25-03-2009&group=5&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=25-03-2009&group=5&gblog=10 Wed, 25 Mar 2009 6:58:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-12-2011&group=4&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-12-2011&group=4&gblog=19 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[84 พรรษาเฉลิมพระชนม์...น้อมกมลถวายพระพรชัย ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-12-2011&group=4&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-12-2011&group=4&gblog=19 Mon, 05 Dec 2011 0:34:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=12-08-2011&group=4&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=12-08-2011&group=4&gblog=18 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[รักแม่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=12-08-2011&group=4&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=12-08-2011&group=4&gblog=18 Fri, 12 Aug 2011 10:47:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-04-2011&group=4&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-04-2011&group=4&gblog=17 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[รักแบบไหนที่ใจต้องการ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-04-2011&group=4&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-04-2011&group=4&gblog=17 Mon, 11 Apr 2011 11:06:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=13-01-2011&group=4&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=13-01-2011&group=4&gblog=16 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรักไม่ใช่การวิ่ง 100 เมตร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=13-01-2011&group=4&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=13-01-2011&group=4&gblog=16 Thu, 13 Jan 2011 13:47:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-08-2010&group=4&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-08-2010&group=4&gblog=15 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากอยู่เป็นโสดแต่ก็ยังอยากมีความรัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-08-2010&group=4&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-08-2010&group=4&gblog=15 Tue, 03 Aug 2010 20:10:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-02-2010&group=4&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-02-2010&group=4&gblog=14 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[แค่รู้...ก็ไม่หลงทางรัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-02-2010&group=4&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-02-2010&group=4&gblog=14 Sun, 14 Feb 2010 20:44:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=17-08-2009&group=4&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=17-08-2009&group=4&gblog=13 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ทฤษฎีทำร้ายคนรัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=17-08-2009&group=4&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=17-08-2009&group=4&gblog=13 Mon, 17 Aug 2009 19:13:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=12-08-2009&group=4&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=12-08-2009&group=4&gblog=12 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[คำอวยพรของแม่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=12-08-2009&group=4&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=12-08-2009&group=4&gblog=12 Wed, 12 Aug 2009 8:06:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=29-07-2009&group=4&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=29-07-2009&group=4&gblog=11 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[รักให้เป็น..รักยังไง ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=29-07-2009&group=4&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=29-07-2009&group=4&gblog=11 Wed, 29 Jul 2009 0:13:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-03-2012&group=3&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-03-2012&group=3&gblog=49 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ผ่าทางตันเพื่อการลดน้ำหนักให้ประสบความสำเร็จ 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-03-2012&group=3&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-03-2012&group=3&gblog=49 Mon, 05 Mar 2012 15:13:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=15-02-2012&group=3&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=15-02-2012&group=3&gblog=48 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ผ่าทางตันเพื่อการลดน้ำหนักให้ประสบความสำเร็จ 1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=15-02-2012&group=3&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=15-02-2012&group=3&gblog=48 Wed, 15 Feb 2012 15:59:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=25-11-2011&group=3&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=25-11-2011&group=3&gblog=47 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[มองโลกและการดำเนินชีวิตอย่างเข้าใจ แก้ปรับไปให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=25-11-2011&group=3&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=25-11-2011&group=3&gblog=47 Fri, 25 Nov 2011 9:50:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=17-10-2011&group=3&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=17-10-2011&group=3&gblog=46 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[หนังสือเปียกน้ำ ทำให้กลับคืนดังเดิมได้ง่ายๆ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=17-10-2011&group=3&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=17-10-2011&group=3&gblog=46 Mon, 17 Oct 2011 10:55:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-08-2011&group=3&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-08-2011&group=3&gblog=45 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ใครอยากมีความสุข มาฟังนิทานกันค่ะ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-08-2011&group=3&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-08-2011&group=3&gblog=45 Thu, 18 Aug 2011 13:10:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=26-04-2011&group=3&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=26-04-2011&group=3&gblog=43 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA["รักษ์ใจ ใส่บาตร" ช่วยพระภิกษุสงฆ์ กลุ่มเสี่ยง เกิดโรคหัวใจสูง ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=26-04-2011&group=3&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=26-04-2011&group=3&gblog=43 Tue, 26 Apr 2011 14:21:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-04-2011&group=3&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-04-2011&group=3&gblog=42 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[April Fool's Day วันโกหกอะไรก็ได้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-04-2011&group=3&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-04-2011&group=3&gblog=42 Fri, 01 Apr 2011 10:28:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=20-01-2011&group=3&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=20-01-2011&group=3&gblog=41 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณใช้ชีวิตคุ้มหรือยังกับเวลาที่ผ่านมา ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=20-01-2011&group=3&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=20-01-2011&group=3&gblog=41 Thu, 20 Jan 2011 14:32:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-01-2011&group=3&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-01-2011&group=3&gblog=40 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[เลือกของขวัญให้ถูกใจตามราศี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-01-2011&group=3&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-01-2011&group=3&gblog=40 Sat, 01 Jan 2011 19:49:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-08-2010&group=3&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-08-2010&group=3&gblog=38 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[พระในบ้าน..มีมั้ย ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-08-2010&group=3&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-08-2010&group=3&gblog=38 Wed, 11 Aug 2010 0:02:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=06-08-2010&group=3&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=06-08-2010&group=3&gblog=37 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[เดินช้า..เดินเร็ว ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=06-08-2010&group=3&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=06-08-2010&group=3&gblog=37 Fri, 06 Aug 2010 16:32:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=27-07-2010&group=3&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=27-07-2010&group=3&gblog=36 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[โจรสูตร...?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=27-07-2010&group=3&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=27-07-2010&group=3&gblog=36 Tue, 27 Jul 2010 17:41:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=09-07-2010&group=3&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=09-07-2010&group=3&gblog=35 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[รักษาสุขภาพสมองกันนะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=09-07-2010&group=3&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=09-07-2010&group=3&gblog=35 Fri, 09 Jul 2010 6:59:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-05-2010&group=3&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-05-2010&group=3&gblog=34 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากให้คนไทยทุกคนได้อ่านกันค่ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-05-2010&group=3&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-05-2010&group=3&gblog=34 Sat, 01 May 2010 0:20:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=13-04-2010&group=3&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=13-04-2010&group=3&gblog=33 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[สาระน่ารู้..ก่อนลุยสงกรานต์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=13-04-2010&group=3&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=13-04-2010&group=3&gblog=33 Tue, 13 Apr 2010 22:10:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-04-2010&group=3&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-04-2010&group=3&gblog=32 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[M.Q. คือ..อะไร ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-04-2010&group=3&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-04-2010&group=3&gblog=32 Thu, 08 Apr 2010 16:28:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=20-03-2010&group=3&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=20-03-2010&group=3&gblog=31 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ความกดดัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=20-03-2010&group=3&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=20-03-2010&group=3&gblog=31 Sat, 20 Mar 2010 17:25:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-01-2010&group=3&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-01-2010&group=3&gblog=29 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[“เมื่อเธอต้องการหย่าขาดจากชั้นไป.... เธอควรเป็นคนที่จูงมือชั้นออกไป”]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-01-2010&group=3&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-01-2010&group=3&gblog=29 Thu, 14 Jan 2010 11:17:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=31-12-2009&group=3&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=31-12-2009&group=3&gblog=28 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[เลือกของขวัญปีใหม่ให้ถูกใจคนรับ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=31-12-2009&group=3&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=31-12-2009&group=3&gblog=28 Thu, 31 Dec 2009 13:03:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-11-2009&group=3&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-11-2009&group=3&gblog=27 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ความคิดซ้ำๆ ทำให้เกิด...ความรัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-11-2009&group=3&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-11-2009&group=3&gblog=27 Wed, 11 Nov 2009 23:35:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=24-10-2009&group=3&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=24-10-2009&group=3&gblog=26 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[คีโมกับมะเร็งและการดำรงชีวิต ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=24-10-2009&group=3&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=24-10-2009&group=3&gblog=26 Sat, 24 Oct 2009 19:39:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=20-07-2009&group=3&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=20-07-2009&group=3&gblog=25 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[" หนอนน้อย " ของฝากจากการปฏิบัติธรรม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=20-07-2009&group=3&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=20-07-2009&group=3&gblog=25 Mon, 20 Jul 2009 7:20:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=27-06-2009&group=3&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=27-06-2009&group=3&gblog=24 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[Good Story : หลงลืม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=27-06-2009&group=3&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=27-06-2009&group=3&gblog=24 Sat, 27 Jun 2009 21:51:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-06-2009&group=3&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-06-2009&group=3&gblog=23 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ทฤษฎีกรุ๊ปเลือด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-06-2009&group=3&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-06-2009&group=3&gblog=23 Thu, 18 Jun 2009 19:51:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-06-2009&group=3&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-06-2009&group=3&gblog=22 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[เที่ยว..วัดใหญ่ชัยมงคล..กันค่ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-06-2009&group=3&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-06-2009&group=3&gblog=22 Thu, 11 Jun 2009 21:35:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-06-2009&group=3&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-06-2009&group=3&gblog=21 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[สุนัข & ปลากระป๋อง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-06-2009&group=3&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-06-2009&group=3&gblog=21 Wed, 03 Jun 2009 23:22:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-04-2009&group=3&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-04-2009&group=3&gblog=20 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ทายนิสัย จากนิ้วก้อย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-04-2009&group=3&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-04-2009&group=3&gblog=20 Tue, 14 Apr 2009 18:30:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=06-04-2009&group=3&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=06-04-2009&group=3&gblog=19 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[พี่ชาย กับ น้องสาว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=06-04-2009&group=3&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=06-04-2009&group=3&gblog=19 Mon, 06 Apr 2009 0:13:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-04-2009&group=3&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-04-2009&group=3&gblog=18 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[เดินตามรอยเท้าพ่อ - พระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพฯ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-04-2009&group=3&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-04-2009&group=3&gblog=18 Wed, 01 Apr 2009 5:54:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=07-03-2009&group=3&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=07-03-2009&group=3&gblog=17 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[วันเกิดบอกความเจ้าชู้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=07-03-2009&group=3&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=07-03-2009&group=3&gblog=17 Sat, 07 Mar 2009 18:12:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=19-02-2009&group=3&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=19-02-2009&group=3&gblog=16 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมะบนรถเมล์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=19-02-2009&group=3&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=19-02-2009&group=3&gblog=16 Thu, 19 Feb 2009 6:52:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-02-2009&group=3&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-02-2009&group=3&gblog=15 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉลาดทำใจ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-02-2009&group=3&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-02-2009&group=3&gblog=15 Wed, 04 Feb 2009 7:34:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=29-01-2009&group=3&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=29-01-2009&group=3&gblog=14 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ถังน้ำ 2 ใบ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=29-01-2009&group=3&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=29-01-2009&group=3&gblog=14 Thu, 29 Jan 2009 7:21:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=27-01-2009&group=3&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=27-01-2009&group=3&gblog=13 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[5 ระดับของความเมา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=27-01-2009&group=3&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=27-01-2009&group=3&gblog=13 Tue, 27 Jan 2009 19:04:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=24-06-2012&group=2&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=24-06-2012&group=2&gblog=37 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ต่อกลอนกับเพื่อนบล๊อก ภาค ๓]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=24-06-2012&group=2&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=24-06-2012&group=2&gblog=37 Sun, 24 Jun 2012 16:02:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-06-2012&group=2&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-06-2012&group=2&gblog=36 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ต่อกลอนกับเพื่อนบล๊อก ภาค ๒]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-06-2012&group=2&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-06-2012&group=2&gblog=36 Mon, 04 Jun 2012 0:20:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-05-2012&group=2&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-05-2012&group=2&gblog=34 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ต่อกลอนกับเพื่อนบล๊อกในเฟซบุ๊ก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-05-2012&group=2&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-05-2012&group=2&gblog=34 Fri, 18 May 2012 14:17:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=29-09-2011&group=2&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=29-09-2011&group=2&gblog=33 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[๐ ฝนหลั่ง ฝั่งล้น ๐]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=29-09-2011&group=2&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=29-09-2011&group=2&gblog=33 Thu, 29 Sep 2011 10:15:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=21-06-2010&group=2&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=21-06-2010&group=2&gblog=32 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[๐ ผันป่วน ผวนปั่น ๐]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=21-06-2010&group=2&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=21-06-2010&group=2&gblog=32 Mon, 21 Jun 2010 1:28:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-02-2010&group=2&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-02-2010&group=2&gblog=31 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[๐ คารม คมคำ ๐]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-02-2010&group=2&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-02-2010&group=2&gblog=31 Mon, 08 Feb 2010 0:00:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-02-2010&group=2&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-02-2010&group=2&gblog=28 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[๐ หิ่งห้อยน้อย..คอยราตรี ๐ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-02-2010&group=2&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-02-2010&group=2&gblog=28 Thu, 04 Feb 2010 20:35:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-12-2009&group=2&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-12-2009&group=2&gblog=27 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[๐ ร้อยฉันท์ วันพ่อ ๐]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-12-2009&group=2&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-12-2009&group=2&gblog=27 Sat, 05 Dec 2009 0:57:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-10-2009&group=2&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-10-2009&group=2&gblog=25 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[๐ จันทร์เจ้าขา ๐ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-10-2009&group=2&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-10-2009&group=2&gblog=25 Sat, 03 Oct 2009 0:11:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=25-07-2009&group=2&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=25-07-2009&group=2&gblog=22 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[๐ ตะเกียง ฤา ตะวัน ๐]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=25-07-2009&group=2&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=25-07-2009&group=2&gblog=22 Sat, 25 Jul 2009 19:02:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-03-2009&group=2&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-03-2009&group=2&gblog=21 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[๐ สัญญา สายัณห์ ๐ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-03-2009&group=2&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-03-2009&group=2&gblog=21 Sun, 01 Mar 2009 20:28:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=25-02-2009&group=2&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=25-02-2009&group=2&gblog=20 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[๐ ระยะห่าง ระหว่างกัน ๐ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=25-02-2009&group=2&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=25-02-2009&group=2&gblog=20 Wed, 25 Feb 2009 8:39:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=22-02-2009&group=2&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=22-02-2009&group=2&gblog=19 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[๐ ทางชีวิต ทิศชีวา ๐ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=22-02-2009&group=2&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=22-02-2009&group=2&gblog=19 Sun, 22 Feb 2009 0:28:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-02-2009&group=2&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-02-2009&group=2&gblog=18 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[๐ วาเลนไทน์ วัยเล่นท่า ๐ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-02-2009&group=2&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-02-2009&group=2&gblog=18 Sat, 14 Feb 2009 21:55:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-02-2009&group=2&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-02-2009&group=2&gblog=17 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[๐ หายสาด หาดทราย ๐ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-02-2009&group=2&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-02-2009&group=2&gblog=17 Sun, 08 Feb 2009 1:25:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=24-01-2009&group=2&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=24-01-2009&group=2&gblog=16 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[๐ คู่ชิด..คิดชู..คู่ชีวิต ๐]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=24-01-2009&group=2&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=24-01-2009&group=2&gblog=16 Sat, 24 Jan 2009 19:48:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=21-01-2009&group=2&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=21-01-2009&group=2&gblog=15 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[๐ เรือน้อย ลอยนาวา หาฝั่งฝัน ๐]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=21-01-2009&group=2&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=21-01-2009&group=2&gblog=15 Wed, 21 Jan 2009 20:27:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-01-2009&group=2&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-01-2009&group=2&gblog=14 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[๐ หมอกเยือน...เหมือนหยอก ๐]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-01-2009&group=2&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-01-2009&group=2&gblog=14 Sun, 18 Jan 2009 10:28:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-01-2009&group=2&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-01-2009&group=2&gblog=12 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[๐ โลกสวย...ด้วย...รัก ๐]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-01-2009&group=2&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-01-2009&group=2&gblog=12 Thu, 08 Jan 2009 1:23:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-01-2009&group=2&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-01-2009&group=2&gblog=11 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[๐ พ้อรัก...พักล้อ...ขอรักชั่วนิรันดร์ ๐]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-01-2009&group=2&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-01-2009&group=2&gblog=11 Sun, 04 Jan 2009 14:59:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=30-12-2008&group=2&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=30-12-2008&group=2&gblog=10 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[๐ โคลงผวน...ครวญปีใหม่..๒๕๕๒ ๐]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=30-12-2008&group=2&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=30-12-2008&group=2&gblog=10 Tue, 30 Dec 2008 1:19:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=28-02-2011&group=13&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=28-02-2011&group=13&gblog=1 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อคุณหมอไม่รู้จักอาหารเสริม...ความตายอาจกำลังครอบงำคุณ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=28-02-2011&group=13&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=28-02-2011&group=13&gblog=1 Mon, 28 Feb 2011 12:52:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-01-2010&group=12&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-01-2010&group=12&gblog=9 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[สมเด็จพระพิมพาสำเร็จมรรคผล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-01-2010&group=12&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-01-2010&group=12&gblog=9 Mon, 04 Jan 2010 0:57:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=20-12-2009&group=12&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=20-12-2009&group=12&gblog=8 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[สมเด็จพระพิมพารำพัน ๒]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=20-12-2009&group=12&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=20-12-2009&group=12&gblog=8 Sun, 20 Dec 2009 16:54:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=17-12-2009&group=12&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=17-12-2009&group=12&gblog=6 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[สมเด็จพระพิมพารำพัน ๑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=17-12-2009&group=12&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=17-12-2009&group=12&gblog=6 Thu, 17 Dec 2009 14:55:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=13-12-2009&group=12&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=13-12-2009&group=12&gblog=5 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[พระกาฬุทายีพรรณนาสถลวิถี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=13-12-2009&group=12&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=13-12-2009&group=12&gblog=5 Sun, 13 Dec 2009 16:12:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-12-2009&group=12&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-12-2009&group=12&gblog=4 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[พิมพายโสธราเทวี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-12-2009&group=12&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-12-2009&group=12&gblog=4 Tue, 08 Dec 2009 21:54:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=26-11-2009&group=12&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=26-11-2009&group=12&gblog=3 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[สุมิตตากุมารี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=26-11-2009&group=12&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=26-11-2009&group=12&gblog=3 Thu, 26 Nov 2009 22:21:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=22-11-2009&group=12&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=22-11-2009&group=12&gblog=2 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี ๒]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=22-11-2009&group=12&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=22-11-2009&group=12&gblog=2 Sun, 22 Nov 2009 21:26:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=19-11-2009&group=12&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=19-11-2009&group=12&gblog=1 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี ๑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=19-11-2009&group=12&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=19-11-2009&group=12&gblog=1 Thu, 19 Nov 2009 20:44:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-04-2010&group=11&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-04-2010&group=11&gblog=5 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ตามรอยเท้าพ่อผู้ยิ่งใหญ่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-04-2010&group=11&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=01-04-2010&group=11&gblog=5 Thu, 01 Apr 2010 9:59:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=02-10-2009&group=11&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=02-10-2009&group=11&gblog=4 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[บทเมตตาบูชาคุณ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=02-10-2009&group=11&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=02-10-2009&group=11&gblog=4 Fri, 02 Oct 2009 22:58:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=23-09-2009&group=11&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=23-09-2009&group=11&gblog=3 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ดวงใจเดียวกัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=23-09-2009&group=11&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=23-09-2009&group=11&gblog=3 Wed, 23 Sep 2009 0:01:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=19-09-2009&group=11&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=19-09-2009&group=11&gblog=2 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[วังวน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=19-09-2009&group=11&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=19-09-2009&group=11&gblog=2 Sat, 19 Sep 2009 17:40:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=12-09-2009&group=11&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=12-09-2009&group=11&gblog=1 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ใจคำนึง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=12-09-2009&group=11&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=12-09-2009&group=11&gblog=1 Sat, 12 Sep 2009 17:43:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=24-05-2009&group=10&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=24-05-2009&group=10&gblog=9 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[จอมนางแห่งพาราณสี (ลวงพระสวามีด้วยผมหงอก)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=24-05-2009&group=10&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=24-05-2009&group=10&gblog=9 Sun, 24 May 2009 12:15:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=21-05-2009&group=10&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=21-05-2009&group=10&gblog=8 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[สัมมิลลหาสินีกุมารี (ทิ้งทรัพย์บวชเป็นดาบสินี)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=21-05-2009&group=10&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=21-05-2009&group=10&gblog=8 Thu, 21 May 2009 20:33:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=16-05-2009&group=10&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=16-05-2009&group=10&gblog=7 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ภริยาช่างหม้อ (หนีสามีออกบวช)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=16-05-2009&group=10&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=16-05-2009&group=10&gblog=7 Sat, 16 May 2009 10:41:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=13-05-2009&group=10&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=13-05-2009&group=10&gblog=6 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[วิสัยหเศรษฐีภริยา (เกี่ยวหญ้าทำทานยามไร้สมบัติ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=13-05-2009&group=10&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=13-05-2009&group=10&gblog=6 Wed, 13 May 2009 20:47:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-05-2009&group=10&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-05-2009&group=10&gblog=5 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[นางสุชาดา (รูปสมบัติเป็นทุกข์ภัย)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-05-2009&group=10&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-05-2009&group=10&gblog=5 Mon, 11 May 2009 20:45:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=06-05-2009&group=10&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=06-05-2009&group=10&gblog=4 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ้าหญิงประภาวดี (ด้วยจิตคิดเกลียดชัง)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=06-05-2009&group=10&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=06-05-2009&group=10&gblog=4 Wed, 06 May 2009 21:40:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-05-2009&group=10&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-05-2009&group=10&gblog=3 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[สุมิตตราพราหมณี (ปฐมจิตอธิษฐาน)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-05-2009&group=10&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-05-2009&group=10&gblog=3 Tue, 05 May 2009 16:39:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-05-2009&group=10&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-05-2009&group=10&gblog=2 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[พระนางพิมพา (นางแก้วคู่บารมี)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-05-2009&group=10&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-05-2009&group=10&gblog=2 Mon, 04 May 2009 11:30:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=02-05-2009&group=10&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=02-05-2009&group=10&gblog=1 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[นางแก้วคู่บารมี (คำปรารภ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=02-05-2009&group=10&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=02-05-2009&group=10&gblog=1 Sat, 02 May 2009 18:58:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-08-2010&group=9&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-08-2010&group=9&gblog=9 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปปฏิบัติธรรมกันมั้ยคะ ? ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-08-2010&group=9&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-08-2010&group=9&gblog=9 Wed, 18 Aug 2010 14:27:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=25-03-2010&group=9&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=25-03-2010&group=9&gblog=8 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ชวนเพื่อนปฏิบัติธรรม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=25-03-2010&group=9&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=25-03-2010&group=9&gblog=8 Thu, 25 Mar 2010 21:07:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=25-02-2010&group=9&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=25-02-2010&group=9&gblog=7 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[เชิญเพื่อนๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างพระพุทธรูปกันค่ะ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=25-02-2010&group=9&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=25-02-2010&group=9&gblog=7 Thu, 25 Feb 2010 18:46:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-09-2009&group=9&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-09-2009&group=9&gblog=5 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ขออนุญาตชวนเพื่อนๆ ร่วมบุญทอดกฐิน จ.น่าน กันค่ะ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-09-2009&group=9&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-09-2009&group=9&gblog=5 Thu, 03 Sep 2009 21:20:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-07-2009&group=9&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-07-2009&group=9&gblog=4 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[พักบล๊อก ไปปฏิบัติธรรม 4 - 8 ค่ะ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-07-2009&group=9&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-07-2009&group=9&gblog=4 Fri, 03 Jul 2009 19:33:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-05-2009&group=9&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-05-2009&group=9&gblog=3 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[เก็บบรรยากาศทอดผ้าป่ามาฝากค่ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-05-2009&group=9&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-05-2009&group=9&gblog=3 Mon, 18 May 2009 7:13:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=27-04-2009&group=9&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=27-04-2009&group=9&gblog=2 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ร่วมทอดผ้าป่ากันค่ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=27-04-2009&group=9&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=27-04-2009&group=9&gblog=2 Mon, 27 Apr 2009 21:58:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=19-04-2009&group=9&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=19-04-2009&group=9&gblog=1 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ร่วมทำบุญกันค่ะ เพื่อนๆ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=19-04-2009&group=9&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=19-04-2009&group=9&gblog=1 Sun, 19 Apr 2009 22:53:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=28-03-2009&group=8&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=28-03-2009&group=8&gblog=5 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[TaG ชมรมคนรักษ์ขนมไทย (ฉบับคำกลอน)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=28-03-2009&group=8&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=28-03-2009&group=8&gblog=5 Sat, 28 Mar 2009 6:58:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=22-03-2009&group=8&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=22-03-2009&group=8&gblog=4 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[TaG หนึ่งวันเดียวกัน ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=22-03-2009&group=8&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=22-03-2009&group=8&gblog=4 Sun, 22 Mar 2009 15:29:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=13-12-2008&group=8&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=13-12-2008&group=8&gblog=3 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[TaG ที่สุด..จากปอป้า สุดเลิฟ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=13-12-2008&group=8&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=13-12-2008&group=8&gblog=3 Sat, 13 Dec 2008 18:46:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=23-10-2008&group=8&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=23-10-2008&group=8&gblog=2 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[TaG อีกแล้วคร้าบบ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=23-10-2008&group=8&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=23-10-2008&group=8&gblog=2 Thu, 23 Oct 2008 18:45:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=31-01-2009&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=31-01-2009&group=8&gblog=1 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[NeW YeaR TaG จาก พี่รี่+ต๊อก ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=31-01-2009&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=31-01-2009&group=8&gblog=1 Sat, 31 Jan 2009 18:43:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-01-2009&group=7&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-01-2009&group=7&gblog=9 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[Take Me To Your Heart]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-01-2009&group=7&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-01-2009&group=7&gblog=9 Sun, 04 Jan 2009 10:47:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-01-2009&group=7&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-01-2009&group=7&gblog=8 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[หัวใจหล่นที่ลำปาง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-01-2009&group=7&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-01-2009&group=7&gblog=8 Sat, 03 Jan 2009 19:39:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-01-2009&group=7&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-01-2009&group=7&gblog=7 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[มนต์ลำปาง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-01-2009&group=7&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-01-2009&group=7&gblog=7 Sat, 03 Jan 2009 18:02:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-01-2009&group=7&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-01-2009&group=7&gblog=6 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ความคิดถึงห้ามกันไม่ได้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-01-2009&group=7&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-01-2009&group=7&gblog=6 Sat, 03 Jan 2009 19:09:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-01-2009&group=7&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-01-2009&group=7&gblog=5 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[มั่นใจไม่รัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-01-2009&group=7&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-01-2009&group=7&gblog=5 Sat, 03 Jan 2009 19:02:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-01-2009&group=7&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-01-2009&group=7&gblog=4 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ใจรัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-01-2009&group=7&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-01-2009&group=7&gblog=4 Sat, 03 Jan 2009 19:13:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-01-2009&group=7&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-01-2009&group=7&gblog=2 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงคำเดียว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-01-2009&group=7&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-01-2009&group=7&gblog=2 Sat, 03 Jan 2009 19:17:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-01-2009&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-01-2009&group=7&gblog=1 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[หากันจนเจอ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-01-2009&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=03-01-2009&group=7&gblog=1 Sat, 03 Jan 2009 1:18:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=25-05-2009&group=6&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=25-05-2009&group=6&gblog=9 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีสร้างบุญบารมี ๖]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=25-05-2009&group=6&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=25-05-2009&group=6&gblog=9 Mon, 25 May 2009 22:54:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=17-04-2009&group=6&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=17-04-2009&group=6&gblog=8 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมะ คืออะไร ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=17-04-2009&group=6&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=17-04-2009&group=6&gblog=8 Fri, 17 Apr 2009 8:59:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-03-2009&group=6&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-03-2009&group=6&gblog=7 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีการสร้างบุญบารมี ๕]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-03-2009&group=6&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-03-2009&group=6&gblog=7 Wed, 18 Mar 2009 23:49:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=10-03-2009&group=6&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=10-03-2009&group=6&gblog=6 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีสร้างบุญบารมี ๔]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=10-03-2009&group=6&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=10-03-2009&group=6&gblog=6 Tue, 10 Mar 2009 20:55:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=24-12-2008&group=6&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=24-12-2008&group=6&gblog=5 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีสร้างบุญบารมี ๓ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=24-12-2008&group=6&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=24-12-2008&group=6&gblog=5 Wed, 24 Dec 2008 13:52:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=28-11-2008&group=6&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=28-11-2008&group=6&gblog=4 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีสร้างบุญบารมี ๒]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=28-11-2008&group=6&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=28-11-2008&group=6&gblog=4 Fri, 28 Nov 2008 22:13:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=26-11-2008&group=6&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=26-11-2008&group=6&gblog=3 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปปฏิบัติธรรมกันมั้ย ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=26-11-2008&group=6&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=26-11-2008&group=6&gblog=3 Wed, 26 Nov 2008 14:58:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=31-10-2008&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=31-10-2008&group=6&gblog=1 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีสร้างบุญบารมี ๑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=31-10-2008&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=31-10-2008&group=6&gblog=1 Fri, 31 Oct 2008 19:28:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=23-01-2009&group=5&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=23-01-2009&group=5&gblog=9 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[เลือกคนที่ใช้ ๖]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=23-01-2009&group=5&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=23-01-2009&group=5&gblog=9 Fri, 23 Jan 2009 23:54:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=15-01-2009&group=5&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=15-01-2009&group=5&gblog=8 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[เลือกคนที่ใช่ ๕]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=15-01-2009&group=5&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=15-01-2009&group=5&gblog=8 Thu, 15 Jan 2009 19:23:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-01-2009&group=5&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-01-2009&group=5&gblog=7 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[เลือกคนที่ใช่ ๔]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-01-2009&group=5&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-01-2009&group=5&gblog=7 Wed, 14 Jan 2009 18:52:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-12-2008&group=5&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-12-2008&group=5&gblog=6 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[เลือกคนที่ใช่ ๓]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-12-2008&group=5&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-12-2008&group=5&gblog=6 Thu, 18 Dec 2008 14:48:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=10-12-2008&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=10-12-2008&group=5&gblog=5 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[เลือกคนที่ใช่ ๒]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=10-12-2008&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=10-12-2008&group=5&gblog=5 Wed, 10 Dec 2008 16:44:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=09-12-2008&group=5&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=09-12-2008&group=5&gblog=4 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[เลือกคนที่ใช่ ๑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=09-12-2008&group=5&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=09-12-2008&group=5&gblog=4 Tue, 09 Dec 2008 0:59:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=23-11-2008&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=23-11-2008&group=5&gblog=3 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[สร้างเสน่ห์ ๒]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=23-11-2008&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=23-11-2008&group=5&gblog=3 Sun, 23 Nov 2008 12:03:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=17-11-2008&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=17-11-2008&group=5&gblog=2 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[สร้างเสน่ห์ ๑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=17-11-2008&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=17-11-2008&group=5&gblog=2 Mon, 17 Nov 2008 8:55:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=26-10-2008&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=26-10-2008&group=5&gblog=1 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[รักแท้ คือ ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=26-10-2008&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=26-10-2008&group=5&gblog=1 Sun, 26 Oct 2008 12:51:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-04-2009&group=4&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-04-2009&group=4&gblog=9 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[เป็นอะไรดี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-04-2009&group=4&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=08-04-2009&group=4&gblog=9 Wed, 08 Apr 2009 23:51:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-03-2009&group=4&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-03-2009&group=4&gblog=7 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[โปรแกรม..ความรัก ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-03-2009&group=4&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-03-2009&group=4&gblog=7 Sat, 14 Mar 2009 9:59:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-03-2009&group=4&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-03-2009&group=4&gblog=6 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้สึก...บ้างไหมหนอ ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-03-2009&group=4&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-03-2009&group=4&gblog=6 Wed, 04 Mar 2009 7:09:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=16-02-2009&group=4&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=16-02-2009&group=4&gblog=5 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[วาทะ..ความรัก (ต่อ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=16-02-2009&group=4&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=16-02-2009&group=4&gblog=5 Mon, 16 Feb 2009 7:25:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=12-02-2009&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=12-02-2009&group=4&gblog=4 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[วาทะ..ความรัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=12-02-2009&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=12-02-2009&group=4&gblog=4 Thu, 12 Feb 2009 1:03:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=15-12-2008&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=15-12-2008&group=4&gblog=3 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญหา..หัวใจ Y ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=15-12-2008&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=15-12-2008&group=4&gblog=3 Mon, 15 Dec 2008 21:57:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=09-10-2008&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=09-10-2008&group=4&gblog=1 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[แอร์ไม่เย็นขอ " หย่า "]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=09-10-2008&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=09-10-2008&group=4&gblog=1 Thu, 09 Oct 2008 18:26:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-01-2009&group=3&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-01-2009&group=3&gblog=9 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[คำถามชวนคิด...ยังจิตเป็นกุศล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-01-2009&group=3&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-01-2009&group=3&gblog=9 Sun, 11 Jan 2009 18:07:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=02-01-2009&group=3&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=02-01-2009&group=3&gblog=8 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีเกิด...บอก อะไร ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=02-01-2009&group=3&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=02-01-2009&group=3&gblog=8 Fri, 02 Jan 2009 2:44:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=27-12-2008&group=3&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=27-12-2008&group=3&gblog=7 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[อิฐ สอง ก้อน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=27-12-2008&group=3&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=27-12-2008&group=3&gblog=7 Sat, 27 Dec 2008 22:39:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-11-2008&group=3&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-11-2008&group=3&gblog=5 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมะสัญจร..ที่เมืองกาญจน์ ภาค ๓ (เก็บตก)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-11-2008&group=3&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=14-11-2008&group=3&gblog=5 Fri, 14 Nov 2008 6:54:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=10-11-2008&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=10-11-2008&group=3&gblog=4 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมะสัญจร..ที่เมืองกาญจน์ ภาค ๒]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=10-11-2008&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=10-11-2008&group=3&gblog=4 Mon, 10 Nov 2008 6:38:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=06-11-2008&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=06-11-2008&group=3&gblog=3 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมะสัญจร..ที่เมืองกาญจน์ ภาค ๑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=06-11-2008&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=06-11-2008&group=3&gblog=3 Thu, 06 Nov 2008 6:39:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-10-2008&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-10-2008&group=3&gblog=1 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[9 คำพ่อสอน ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-10-2008&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=11-10-2008&group=3&gblog=1 Sat, 11 Oct 2008 8:53:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=21-12-2008&group=2&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=21-12-2008&group=2&gblog=9 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[๐ เมืองลำปาง เขลางค์นคร ๐ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=21-12-2008&group=2&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=21-12-2008&group=2&gblog=9 Sun, 21 Dec 2008 23:46:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-12-2008&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-12-2008&group=2&gblog=7 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[๐ ใจส่อง จองใส่ ๐]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-12-2008&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=05-12-2008&group=2&gblog=7 Fri, 05 Dec 2008 8:23:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=19-11-2008&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=19-11-2008&group=2&gblog=5 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[๐ วารผัน วันผ่าน ๐]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=19-11-2008&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=19-11-2008&group=2&gblog=5 Wed, 19 Nov 2008 7:07:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-10-2008&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-10-2008&group=2&gblog=2 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[๐ ข้าวไทย ใครเท่า ๐]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-10-2008&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=18-10-2008&group=2&gblog=2 Sat, 18 Oct 2008 15:37:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-10-2008&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-10-2008&group=2&gblog=1 https://porranat.bloggang.com/rss <![CDATA[๐ ร่ำหนัก รักษ์น้ำ ๐]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-10-2008&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=porranat&month=04-10-2008&group=2&gblog=1 Sat, 04 Oct 2008 17:50:22 +0700